Υαλοπετάσματα

Schüco FW 50+

ΧΑΡΑΚTΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ

θερμομόνωση
Uf: 1,4 έως 2,3

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανεπίσημο:
3,0 kN/m^2

Alumil m7

ΧΑΡΑΚTΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τιμή Uf (> =)
2.8
Μεγ. Πάχος γυαλιού
40 χιλιοστά
Μεγιστο πλάτος
3.200 χιλιοστά