Αίθρια

Αίθρια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τιμή Uf (> =)
Uf: 1,4 έως 2,3
Μεγ. Πάχος γυαλιού
60 mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αντίσταση φορτίου
3,0 kN/m^2