Συρόμενα

Έχετε την επιλογή: Αλουμίνιο ελαφρύ, σιωπηλό και ενεργειακά αποδοτικό

Alumil S 560

Τιμή Uf (> =)
2,3 - 6,8
Μεγ. Πάχος γυαλιού
40 mm
Μέγιστο πλάτος φύλλου
3000 mm
Μέγιστο ύψος
2800 mm
Ορατότητα πλαισιου
122,5 mm
Βάρος φύλλου
έως 300 Kg

Alumil SUPREME S 700

Τιμή Uf (> =)
2.9
Μεγ. Πάχος γυαλιού
44 mm
Μέγιστο πλάτος φύλλου
3000 mm
Μέγιστο ύψος
3000 mm
Συνολικό βάθος
70 mm
Βάρος φύλλου
400 kg
Ανεμοπερατότητα
Τάξη 4

Schüco ASS 70.HI

Τιμή Uf (> =)
2.0
Μεγ. Πάχος γυαλιού
50 mm
Μέγιστο πλάτος φύλλου
3000 mm
Μέγιστο ύψος
3000 mm
Συνολικό βάθος
70 mm
Βάρος φύλλου
400 kg
Ανεμοπερατότητα
Τάξη 4

Alumil SMARTIA M630 PHOS

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ)
44 mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ
32 mm
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ
32 mm
ΕΙΔΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
Περιμετρική με βουρτσάκια με τριπλή μεμβράνη

Alumil S 650 Supreme

Τιμή Uf (> =)
4.0
Μεγ. Πάχος γυαλιού
50 mm
Μέγιστο πλάτος φύλλου
3500 mm
Μέγιστο ύψος
3500 mm
Ορατότητα πλαισιου
55 mm
Συνολικό βάθος
67,4 mm
Βάρος φύλλου
έως 700 Kg

Schüco ASS 77 PD.NI

Τιμή Uf (> =)
2.4
Μεγ. Πάχος γυαλιού
60 mm
Μέγιστο πλάτος
3.200 mm
Μέγιστο ύψος
3.500 mm
Ορατότητα πλαισίου
30 mm
Συνολικό βάθος
77 mm
Βάρος φύλλου
500 kg
Ανεμοπερατότητα 
Τάξη 4