Κουφώματα

Ενεργειακά κουφώματα αλουμίνιου με πολύ καλές αποδώσεις και πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής. (Κατάλληλα για το πρόγραμμα εξοικονομώ κάτ οίκων)

Τιμή Uf (> =)
2.5
Μεγ. Πάχος γυαλιού
45 mm
Ορατότητα πλαισιου
101,5 mm
Εμφάνιση :
Ίσιο Πομπέ
Βάρος φύλλου
130 kg
Ανεμοπερατότητα
Τάξη 4
Τιμή Uf (> =)
0.76 - 1.3
Μεγ. Πάχος γυαλιού
48 mm
Ορατότητα πλαισιου
102 mm
Εμφάνιση :
Ίσιο Πομπέ
Βάρος φύλλου
130 kg
Ανεμοπερατότητα
Τάξη 2
Τιμή Uf (> =)
1.3
Μεγ. Πάχος γυαλιού
41 mm
Ορατότητα πλαισιου
102 mm
Εμφάνιση :
Ίσιο Πομπέ
Βάρος φύλλου
130 kg
Ανεμοπερατότητα DIN EN 12207
Τάξη 2
Υδατοπερατότητα κατά DIN EN 12208
Τάξη 4Α 
Τιμή Uf (> =)
1.8 - 2.4
Μεγ. Πάχος γυαλιού
47 mm
Ορατότητα πλαισιου
101.5 mm
Εμφάνιση :
Ίσιο, Πομπέ
Βάρος φύλλου
130 kg
Ανεμοπερατότητα
Τάξη 4
Είδος συστήματος :
Insulated
Τιμή Uf (> =)
2,89
Μεγ. Πάχος γυαλιού
26 mm
Τρόπος κίνησης :
Συρόμενο
Βάρος φύλλου
160 kg
Είδος συστήματος :
Insulated
Τιμή Uf (> =)
από 2,00 – 3,9
Μεγ. Πάχος γυαλιού
27 mm
Τρόπος κίνησης :
Συρόμενο Ανασυρομενο
Βάρος φύλλου
150 kg
Ανεμοπερατότητα
Τάξη 4