Φυσούνα

Έχετε την επιλογή: Αλουμίνιο ελαφρύ, σιωπηλό και ενεργειακά αποδοτικό

Eνέργεια
Passivhaus
Σχεδιασμός
Πρότυπο
Χαρακτηριστικά
Αυξημένη ασφάλεια
Εξωτερική εμφάνιση
Ίσια
Τύπος άνοιγμα
Μέσα
Eνέργεια
Highly thermally insulated
Σχεδιασμός
Πρότυπο
Χαρακτηριστικά
Αυξημένη ασφάλεια
Εξωτερική εμφάνιση
Ίσια
Τύπος άνοιγμα
Μέσα και έξω