Είσοδοι

Η πόρτα εισόδου δεν είναι απλώς μια πόρτα… είναι η ταυτότητα και ο χαρακτήρας της κατοικία σας

Αλουμίνιο
προφίλ 3 θάλαμο
Βάθος κάσας
77 mm
Βάθος φύλλου
77 mm
Είδος συστήματος
Θερμομονωτικό
Ud
από 0,95 W/m2K
Αλουμίνιο
προφίλ 5 θάλαμο
Βάθος κάσας
75 mm
Βάθος φύλλου
75 mm
Είδος συστήματος
Θερμομονωτικό
Ud
από 0,95 W/m2K
Αλουμίνιο
προφίλ 3 θάλαμο
Βάθος κάσας
77mm
Βάθος φύλλου
77mm
Είδος συστήματος
Θερμομονωτικό
Ud
από 0,7 W/m2K