ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Minimal frame

Ιδανικό για ανοίγματα έως 12 m

Κατασκευές ελεύθερης γωνίας

Ομαλή αθόρυβη λειτουργεία

Δυνατότητα αυτόματης κίνησης

Μηδενική ορατότητα προφίλ